ЦСМП Смолян

Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП Смолян през 2016 г. чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиностанциите му.Процедурата е в три обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2016-03-25 11:41:42Последна промяна: 2018-02-14 11:43:16
АОП номер: 00146-2016-0001 Статус: приключена

Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП Смолян през 2016 г. чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиностанциите му.Процедурата е в три обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0003345
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи