ЦСМП - Шумен

Процедури по вътрешен конкурентен подбор по сключено Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г. от Министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"

Дата и час на публикуване: 2021-05-21 16:06:04
Документи