Център за спешна медицинска помощ - град Шумен

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.1 от КТ

Дата и час на публикуване: 2017-04-20 15:32:55Последна промяна: 2017-04-20 15:24:55
ID номер: 9063544 Статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293 ал.1 от КТ.

Индивидуален номер на процедурата: 0002232
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Шумен
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Галина К.Дренакова – гл. счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 054800327;054800328
Документи
 • Обява за събиране на оферти по реда на 187 и следв. от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 15:34:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069589613
  Удостоверено време: 20.04.2017 15:34:55
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 12:34:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява на профила на купувача на ЦСМП Шумен.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 17:04:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069593991
  Удостоверено време: 20.04.2017 17:04:03
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 14:04:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за одобряване на документацията, образците и за публикуване на обявата за събиране на оферти.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 17:13:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069594309
  Удостоверено време: 20.04.2017 17:13:56
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 14:13:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие, съдържаща образци на документи и проект на договор.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 19:06:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069597436
  Удостоверено време: 20.04.2017 19:06:57
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 16:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол, съдържащ решение за удължаване на срока за подаване на оферти.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 11:32:23
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069813940
  Удостоверено време: 28.04.2017 11:32:23
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 08:32:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за получаване на оферти, публикувана в РОП.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 12:00:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069814939
  Удостоверено време: 28.04.2017 12:00:40
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 09:00:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работата на комисията, съдържащ предложение за избор на изпълнител, утвърдено от възложителя.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-04 14:34:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069954456
  Удостоверено време: 04.05.2017 14:34:19
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2017 11:34:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:50:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070306079
  Удостоверено време: 17.05.2017 15:50:03
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2017 12:50:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на поръчка на ваучери за храна.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:56:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070306402
  Удостоверено време: 17.05.2017 15:56:26
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2017 12:56:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 15:57:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070775856
  Удостоверено време: 01.06.2017 15:57:09
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 12:57:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Шумен със средства от фонд СБКО.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 15:56:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070775815
  Удостоверено време: 01.06.2017 15:56:35
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 12:56:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори