ЦСМП - Пловдив

Доставка на лекарствени продукти от анатомо -терапевтичен код D "Дерматологични средства" и анатомо - терапевтичен код Н "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулин"по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 за нуждите на ЦСМП.

Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:37:23
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:40:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144926800
  Удостоверено време: 17.03.2021 12:40:26
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 10:40:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 12:40:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144926806
  Удостоверено време: 17.03.2021 12:40:30
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 10:40:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-05 12:45:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146418694
  Удостоверено време: 05.04.2021 12:45:04
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2021 09:45:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 12:40:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147121116
  Удостоверено време: 13.04.2021 12:40:32
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 09:40:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 12:40:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147121133
  Удостоверено време: 13.04.2021 12:40:51
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 09:40:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 12:41:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147121141
  Удостоверено време: 13.04.2021 12:41:05
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 09:41:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори