ЦСМП - Пловдив

Доставка на Лекарствени продукти към Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 за нуждите на ЦСМП - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2021-02-16 13:00:34
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 13:01:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142489612
  Удостоверено време: 16.02.2021 13:01:49
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 11:01:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 13:01:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142489644
  Удостоверено време: 16.02.2021 13:01:51
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 11:01:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол но комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-01 14:26:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143507894
  Удостоверено време: 01.03.2021 14:26:47
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2021 12:26:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 16:17:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144482007
  Удостоверено време: 12.03.2021 16:17:32
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 14:17:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 16:17:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144482012
  Удостоверено време: 12.03.2021 16:17:35
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 14:17:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 16:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144482029
  Удостоверено време: 12.03.2021 16:17:43
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 14:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-19 12:34:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147689090
  Удостоверено време: 19.04.2021 12:34:57
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2021 09:34:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-31 19:10:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151149495
  Удостоверено време: 31.05.2021 19:10:45
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2021 16:10:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фаркол АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-31 19:10:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151149499
  Удостоверено време: 31.05.2021 19:10:59
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2021 16:10:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-06-03 22:59:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151516628
  Удостоверено време: 03.06.2021 22:59:48
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2021 19:59:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори