ЦСМП - Пловдив

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет:"Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование "Tramadol" и "Oxycodone,Naloxone" за нуждите на ЦСМП Пловдив

Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:31:42Последна промяна: 2020-12-03 14:30:39
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694463
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:38
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694472
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:40
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-22 13:51:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138888581
  Удостоверено време: 22.12.2020 13:51:30
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2020 11:51:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679952
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:06
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679960
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:08
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679965
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:11
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител налоксон.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-29 14:50:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141330492
  Удостоверено време: 29.01.2021 14:50:35
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2021 12:50:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител трамадол.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-29 14:50:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141330508
  Удостоверено време: 29.01.2021 14:50:39
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2021 12:50:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-02-01 15:39:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141429122
  Удостоверено време: 01.02.2021 15:39:29
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2021 13:39:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за разваляне на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-15 14:03:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147265588
  Удостоверено време: 15.04.2021 14:03:07
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2021 11:03:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за предсрочно прекратяване на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-29 12:46:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148535389
  Удостоверено време: 29.04.2021 12:46:58
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2021 09:46:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-12 10:18:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171692313
  Удостоверено време: 12.01.2022 10:18:54
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2022 08:18:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори