ЦСМП - Пловдив

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет:"Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование "Tramadol" и "Oxycodone,Naloxone" за нуждите на ЦСМП Пловдив

Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:31:42Последна промяна: 2020-12-03 14:30:39
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694463
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:38
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694472
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:40
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-22 13:51:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138888581
  Удостоверено време: 22.12.2020 13:51:30
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2020 11:51:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679952
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:06
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679960
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:08
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:04:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679965
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:04:11
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:04:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори