ЦСМП - Пловдив

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование "Dexamethasone" за нуждите на ЦСМП Пловдив

Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:20:03
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694455
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:27
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 14:32:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137694456
  Удостоверено време: 03.12.2020 14:32:29
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 12:32:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-22 13:52:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138888616
  Удостоверено време: 22.12.2020 13:52:23
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2020 11:52:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:01:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679666
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:01:18
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:01:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:01:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679673
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:01:20
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:01:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-05 11:01:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139679680
  Удостоверено време: 05.01.2021 11:01:23
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2021 09:01:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори