ЦСМП - Пловдив

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева. за персонала на ЦСМП - Пловдив и филиалите в гр. Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки.

Дата и час на публикуване: 2020-03-27 11:18:28
АОП номер: 00011-2020-0001 Статус: възложена

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева. за персонала на ЦСМП - Пловдив и филиалите в гр. Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки.

Индивидуален номер на процедурата: 0006194
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 80000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 98300000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
  • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи