ЦСМП - Пловдив

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:08
Статус: възложена

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0003172
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 299056.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075923870
  Удостоверено време: 01.12.2017 14:43:14
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 12:43:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075923871
  Удостоверено време: 01.12.2017 14:43:17
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 12:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075923873
  Удостоверено време: 01.12.2017 14:43:20
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 12:43:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:43:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075923874
  Удостоверено време: 01.12.2017 14:43:22
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 12:43:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 10:43:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076001145
  Удостоверено време: 05.12.2017 10:43:11
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 08:43:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:27:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076208584
  Удостоверено време: 13.12.2017 14:27:19
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 12:27:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:27:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076208586
  Удостоверено време: 13.12.2017 14:27:24
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 12:27:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор гориво

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:08:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076998758
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:08:25
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:08:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка гориво

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:08:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076998761
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:08:28
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори