ЦСМП - Пловдив

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:32:44Последна промяна: 2017-07-21 10:24:02
АОП номер: 00011-2017-0002 Статус: приключена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив.

Индивидуален номер на процедурата: 0002614
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 85000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:32:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612109
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:32:58
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:32:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612116
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:00
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612120
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:05
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612124
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:08
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612129
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:10
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612133
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:12
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:33:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072612136
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:33:15
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:33:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-15 12:20:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073275111
  Удостоверено време: 15.08.2017 12:20:07
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2017 09:20:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 15:51:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073497638
  Удостоверено време: 23.08.2017 15:51:22
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 12:51:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 15:51:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073497641
  Удостоверено време: 23.08.2017 15:51:25
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 12:51:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител-медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 12:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074186905
  Удостоверено време: 20.09.2017 12:35:28
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 09:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител-медикаменти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 12:35:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074186906
  Удостоверено време: 20.09.2017 12:35:31
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 09:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 12:35:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074186910
  Удостоверено време: 20.09.2017 12:35:35
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 09:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 14:27:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075923328
  Удостоверено време: 01.12.2017 14:27:12
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 12:27:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор медикаменти

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-03 12:08:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091216509
  Удостоверено време: 03.10.2018 12:08:50
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2018 09:08:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор мед.консумативи

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 15:54:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093179718
  Удостоверено време: 04.12.2018 15:54:46
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 13:54:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори