ЦСМП - Пловдив

Публично състезание за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2(лева) за персонала на ЦСМП - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-06-02 14:53:15Последна промяна: 2017-06-02 15:11:05
АОП номер: 00011-2017-0001 Статус: приключена

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева. за персонала на ЦСМП - Пловдив и филиалите в гр. Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002400
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 80000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032643366
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 14:52:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070811063
  Удостоверено време: 02.06.2017 14:52:49
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 11:52:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 14:56:05
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070811240
  Удостоверено време: 02.06.2017 14:56:05
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 11:56:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 15:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070811659
  Удостоверено време: 02.06.2017 15:02:45
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 12:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата-заявление за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 15:05:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070811854
  Удостоверено време: 02.06.2017 15:05:57
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 12:05:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 15:07:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070811900
  Удостоверено време: 02.06.2017 15:07:01
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 12:07:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение ценови параметри търг ваучери

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-06-27 11:37:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071790047
  Удостоверено време: 27.06.2017 11:37:03
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2017 08:37:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 13:55:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071965126
  Удостоверено време: 30.06.2017 13:55:52
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 10:55:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране търг ваучери

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 13:57:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071965179
  Удостоверено време: 30.06.2017 13:57:52
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 10:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ваучери

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 09:34:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072859996
  Удостоверено време: 31.07.2017 09:34:08
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 06:34:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 09:34:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072860030
  Удостоверено време: 31.07.2017 09:34:57
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 06:34:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-25 15:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088764412
  Удостоверено време: 25.07.2018 15:29:13
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2018 12:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори