ЦСМП - Пловдив

"Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика"

Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:50:34Последна промяна: 2017-05-23 09:40:28
Статус: възложена

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0002115
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-12 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от зоп

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:44:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068442283
  Удостоверено време: 21.03.2017 15:44:48
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 13:44:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация към покана за участие по чл.82 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068442359
  Удостоверено време: 21.03.2017 15:45:58
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 13:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за попълване за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068442744
  Удостоверено време: 21.03.2017 15:50:54
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 13:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за попълване - приемане проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:52:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068442861
  Удостоверено време: 21.03.2017 15:52:22
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 13:52:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за попълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068442947
  Удостоверено време: 21.03.2017 15:53:33
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 13:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:57:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069587727
  Удостоверено време: 20.04.2017 14:57:46
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 11:57:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:58:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069587795
  Удостоверено време: 20.04.2017 14:58:50
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 11:58:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор консумативи МПС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 12:25:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070566526
  Удостоверено време: 26.05.2017 12:25:25
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 09:25:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 12:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070566595
  Удостоверено време: 26.05.2017 12:26:57
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 09:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори