ЦСМП град Пловдив

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:36:55Последна промяна: 2016-09-26 16:26:18
АОП номер: 00011-2016-0004 Статус: приключена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински

консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив.

Индивидуален номер на процедурата: 0001035
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 26000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-03 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:42:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049323579
  Удостоверено време: 08.07.2016 12:42:00
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2016 09:42:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:43:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049323645
  Удостоверено време: 08.07.2016 12:43:49
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2016 09:43:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049323689
  Удостоверено време: 08.07.2016 12:44:54
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2016 09:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-07-08 12:45:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049323722
  Удостоверено време: 08.07.2016 12:45:39
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2016 09:45:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения към процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 10:31:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049693052
  Удостоверено време: 20.07.2016 10:31:10
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 07:31:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №2 към процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 09:55:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049726423
  Удостоверено време: 21.07.2016 09:55:58
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2016 06:55:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение към процедурата за доставка на медикаменти имедицински консумативи

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-28 10:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049932923
  Удостоверено време: 28.07.2016 10:14:59
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2016 07:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение медикаменти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 11:37:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050141242
  Удостоверено време: 04.08.2016 11:37:05
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2016 08:37:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 10:33:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050313837
  Удостоверено време: 10.08.2016 10:33:28
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2016 07:33:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 10:34:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050313883
  Удостоверено време: 10.08.2016 10:34:46
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2016 07:34:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключване на договор медикаменти и консумативи

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 15:10:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052950109
  Удостоверено време: 26.09.2016 15:10:12
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2016 12:10:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 15:12:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052950406
  Удостоверено време: 26.09.2016 15:12:31
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2016 12:12:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор медикаменти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 15:13:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052950493
  Удостоверено време: 26.09.2016 15:13:49
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2016 12:13:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор медикаменти

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:37:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073979554
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:37:13
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:37:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор медицински консумативи

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 10:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075806758
  Удостоверено време: 27.11.2017 10:58:01
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 08:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори