ЦСМП - Пловдив

Договаряне без предварително обявление по реда на чл79ал.1 т.7 от ЗОП с предмет" Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт на автомобилите на ЦСМП-Пловдив"

Дата и час на публикуване: 2019-12-04 15:08:55
АОП номер: 00011-2019-0004 Статус: възложена

Договаряне без предварително обявление по реда на чл79ал.1 т.7 от ЗОП с предмет" Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт на автомобилите на ЦСМП-Пловдив"

Индивидуален номер на процедурата: 0005786
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 660000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
  • Телефон/и за контакт: 032/643366
Документи