ЦСМП - Пловдив

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя).

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:16:38Последна промяна: 2017-10-09 14:16:19
АОП номер: 00011-2017-0003 Статус: възложена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя).

Индивидуален номер на процедурата: 0002968
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 435000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627303
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:17
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627305
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:22
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627307
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:26
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата-1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627309
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:30
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата-2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627313
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:34
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата-3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627319
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:37
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:15:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627323
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:15:41
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:15:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 10:27:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075641692
  Удостоверено време: 20.11.2017 10:27:24
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2017 08:27:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи и доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 11:04:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075806996
  Удостоверено време: 27.11.2017 11:04:05
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 09:04:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 11:04:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075807017
  Удостоверено време: 27.11.2017 11:04:34
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 09:04:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 09:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076336465
  Удостоверено време: 19.12.2017 09:52:04
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 07:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 09:59:11