ЦСМП - Пловдив

Открита процедура” за определяне на изпълнители по договор за доставка/покупка на автомобилно гориво /Бензин А-95Н и Дизелово гориво/ и консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и др.) за нуждите ЦСМП – Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2016-11-01 15:32:31Последна промяна: 2017-05-23 09:38:36
АОП номер: 00011-2016-0006 Статус: приключена

Открита процедура за доставка/покупка на автомобилно гориво/ и консумативи за МПС за нуждите на ЦСМП Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001488
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 300000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-13 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:07:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733488
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:07:40
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:07:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка горива и консумативи за МПС на ЦСМП.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:07:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733500
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:07:49
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:09:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733628
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:09:26
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:09:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733636
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:09:29
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:09:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733684
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:09:59
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:09:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:10:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733689
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:10:05
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:10:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения към обществена поръчка горива

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 13:22:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056463853
  Удостоверено време: 15.11.2016 13:22:32
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 11:22:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения към обществена поръчка горива

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 13:48:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057260966
  Удостоверено време: 21.11.2016 13:48:11
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 11:48:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение търг горива

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 12:12:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060723167
  Удостоверено време: 14.12.2016 12:12:13
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 10:12:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061877406
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:31:20
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи и доклади на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:32:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061877624
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:32:51
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:32:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор консумативи МПС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:34:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065411344
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:34:02
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:34:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор консумативи МПС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065411347
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:34:06
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор гориво МПС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:34:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065411349
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:34:10
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:34:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор гориво МПС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:34:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065411355
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:34:14
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:34:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление възложена поръчка горива и консумативи МПС

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:34:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065411361
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:34:20
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:34:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на договор

  Вид на документа: Прекратяване на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 17:00:00
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-25 09:47:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070521378
  Удостоверено време: 25.05.2017 09:47:27
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2017 06:47:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор гориво

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:26:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076999343
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:26:32
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:26:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори