ЦСМП - Пловдив

„Открита процедура” за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет “Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя)”.

Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:31:06Последна промяна: 2016-10-10 10:43:40
АОП номер: 00011-2016-0005 Статус: приключена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП. 

Индивидуален номер на процедурата: 0001313
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 375000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:37:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458819
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:37:39
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:37:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за ОП авточасти на ЦСМП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:37:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458828
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:37:47
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:37:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:37:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458835
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:37:53
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:37:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:37:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458848
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:37:59
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:37:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения-номенклатура на най-често използваните авточасти и външни автомобилни гуми

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:38:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458854
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:38:02
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:38:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:38:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054458855
  Удостоверено време: 10.10.2016 10:38:06
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 07:38:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение търг авточасти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 09:27:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056310262
  Удостоверено време: 14.11.2016 09:27:45
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 07:27:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 12:33:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057253167
  Удостоверено време: 21.11.2016 12:33:22
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 10:33:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 12:33:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057253189
  Удостоверено време: 21.11.2016 12:33:31
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 10:33:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за доставка на авточасти и гуми

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-12 09:34:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060392518
  Удостоверено време: 12.12.2016 09:34:30
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2016 07:34:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-12 09:35:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060392655
  Удостоверено време: 12.12.2016 09:35:45
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2016 07:35:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 09:55:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076336545
  Удостоверено време: 19.12.2017 09:55:16
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 07:55:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори