ЦСМП - Пловдив

Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ,дефибрилация и мониториране на спешни пациенти за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00Последна промяна: 2015-07-27 11:07:34
Статус: възложена

Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ,дефибрилация и мониториране на спешни пациенти за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0000224
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000, 33120000, 33123000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00
 • Бланки за попълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 14:30:00
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 10:00:00
 • Сключен договор и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 10:00:00