ЦСМП - Пловдив

Процедура за обществена поръчка за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:47:41Последна промяна: 2016-04-14 15:11:43
АОП номер: 00011-2016-0001 Статус: приключена

Открита процедура за определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 2 (два) лева, за нуждите на персонала на ЦСМП-Пловдив и филиалите в гр.Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки. 

Индивидуален номер на процедурата: 0000670
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 80000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032643366
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:55:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046204313
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:55:19
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:55:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046209546
  Удостоверено време: 14.04.2016 15:10:29
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 12:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:11:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046209574
  Удостоверено време: 14.04.2016 15:11:26
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 12:11:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация,образци,приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:57:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046204383
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:57:55
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:57:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:57:55
 • Заповед за промяна на основание чл.68 ал.2 от ЗОП(отм.)

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 11:30:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047755064
  Удостоверено време: 03.06.2016 11:30:07
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2016 08:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за разглеждане на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:35:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047947431
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:35:53
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:35:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 12:56:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048370718
  Удостоверено време: 17.06.2016 12:56:25
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 09:56:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 12:59:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048370958
  Удостоверено време: 17.06.2016 12:59:40
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 09:59:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор търг ваучери за храна

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 11:38:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049836777
  Удостоверено време: 25.07.2016 11:38:48
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2016 08:38:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 10:12:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072674348
  Удостоверено време: 24.07.2017 10:12:12
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 07:12:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори