ЦСМП - Пловдив

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво (бензин А-95Н и Дизелово гориво) и консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали, антифриз, спирачна течност) за нуждите ЦСМП – Пловдив, за срок от 1 година, считано от 01.01.2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-10-01 19:10:25
АОП номер: 00011-2015-0004 Статус: приключена

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво (бензин А-95Н и Дизелово гориво) и консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали, антифриз, спирачна течност) за нуждите ЦСМП – Пловдив, за срок от 1 година, считано от 01.01.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000338
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 370000.00 лв.
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 19:13:54
 • Договор горива

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 14:23:03
 • Договор горива

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 14:23:56
 • Договор горива

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 14:24:59
 • Информация сключен договор горива

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 14:28:48
 • Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка горива

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 14:05:19
 • Информация за изпълнение на обществена поръчка за консумативи МПС

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 14:07:15
 • Информация за изпълнен договор гориво и консумативи МПС

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-11 14:05:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064970771
  Удостоверено време: 11.01.2017 14:05:30
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2017 12:05:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори