ЦСМП - Пловдив

Процедура за доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив/с включени демонтаж,монтаж,баланс, съхранение и унищожаване на негодните автомобилни гуми за сметка на изпълнителя/

Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:34:07Последна промяна: 2015-09-18 12:31:17
АОП номер: 00011-2015-0003 Статус: приключена

Открита процедура за доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП Пловдив/с включени демонтаж,монтаж,баланс,съхранение и 

унищожаване на негодните автомобилни гуми за сметка на изпълнителя/.

Индивидуален номер на процедурата: 0000313
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 370000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:46:08
 • Документация и приложения за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:49:48
 • Документация и приложения за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:50:48
 • Документация и приложения за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:51:39
 • Документация и приложения за участие в процедурата - приложение № 3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:54:58
 • Документация за участие - Образци 1-12

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:57:13
 • Бланки за попълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 13:00:13
 • Съобщение относно процедура за доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 18:07:56
 • Протокол и решение на комисията относно процедура за доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 08:40:13
  Дата и час на промяна: 2016-03-10 14:26:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045104851
  Удостоверено време: 10.03.2016 14:26:00
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2016 12:26:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор авточасти и гуми

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:23:57
 • Информация за сключване на договор авточасти и гуми

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-14 15:39:15
 • Сключен договор авточасти и гуми

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 15:53:54
 • Сключен договор авточасти и гуми и приложения към него.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 15:56:48
 • Информация за изпълнен договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 14:06:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060575308
  Удостоверено време: 13.12.2016 14:06:16
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2016 12:06:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори