ЦСМП - Пловдив

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-06-09 10:00:00Последна промяна: 2015-07-27 10:45:56
АОП номер: 00011-2015-0002 Статус: приключена

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0000222
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 90000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-31 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 10:00:00
 • Документация и приложения 1,1.1,2,3.1,3.2за откриване на процедура за обществена поръчка на медикаменти и медицински консумативи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 10:00:00
 • Документи за участие - Образци 1-13

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 10:00:00
 • Бланки за попълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 10:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 15:59:08
 • Решение за класиране на участниците на основание чл.73 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 12:11:26
 • Протокол на комисията съгласно чл.72,ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 12:23:50
 • Договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 14:29:06
 • Договор за доставка на медикаменти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 14:29:30
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 14:29:43
 • Информация за изпълнен договор медицински консумативи

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:25:29
 • Информация за изпълнение на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 15:57:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050894857
  Удостоверено време: 29.08.2016 15:57:22
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 12:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 11:45:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058267601
  Удостоверено време: 28.11.2016 11:45:19
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 09:45:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори