ЦСМП - Пловдив

Процедура за обществена поръчка за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна

Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00Последна промяна: 2015-07-27 10:40:56
АОП номер: 00011-2015-0001 Статус: приключена

Открита процедура за определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 2 (два) лева, за нуждите на персонала на ЦСМП-Пловдив и филиалите в гр.Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки.

Индивидуален номер на процедурата: 0000221
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 90000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032643366
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Бланки за попълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-10 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 17:00:00
 • Информация за изпълнението на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-03 10:00:00
 • Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 13:12:28
 • Приложения договор за отпечатване и доставка ваучери за храна

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 13:17:02
 • Информация скючване на договор ваучери

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 10:09:05
 • Информация за изпълнен договор ваучери храна

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 11:41:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049836901
  Удостоверено време: 25.07.2016 11:41:27
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2016 08:41:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори