ЦСМП - Перник

Доставка на лекарствени продукти и консумативи за нуждите на ЦСМП Перник

Дата и час на публикуване: 2018-07-20 15:10:05Последна промяна: 2018-07-20 15:14:38
Статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти и консумативи за нуждите на ЦСМП Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0003966
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи