ЦСМП - Кюстендил

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 13:06:30
Документи
 • Покана до Шел България ЕАД, Петрол АД, Лукойл България ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 13:08:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115682119
  Удостоверено време: 09.01.2020 13:08:10
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 11:08:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедура за вътрешен конкурентен избор за изпълнител на ОП с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил"

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 13:10:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115683199
  Удостоверено време: 09.01.2020 13:10:27
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 11:10:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на населените места, в които участника има обекти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 13:11:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115683619
  Удостоверено време: 09.01.2020 13:11:19
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 11:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация чл.54, ал.1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 14:03:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115709244
  Удостоверено време: 09.01.2020 14:03:29
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 12:03:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 14:05:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115710129
  Удостоверено време: 09.01.2020 14:05:14
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 12:05:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-28 16:27:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117006552
  Удостоверено време: 28.01.2020 16:27:30
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2020 14:27:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисията

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-28 16:28:19
  Дата и час на промяна: 2020-01-31 14:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117136217
  Удостоверено време: 31.01.2020 14:52:04
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 12:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 14:55:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117136426
  Удостоверено време: 31.01.2020 14:55:09
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 12:55:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад - коригиращ за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 14:56:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117136520
  Удостоверено време: 31.01.2020 14:56:30
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 12:56:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 14:15:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119497381
  Удостоверено време: 06.03.2020 14:15:39
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 12:15:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори