Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:36:08Последна промяна: 2019-05-08 15:35:47
Документи
 • Покана за подаване на оферти по ОП с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил"

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:36:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100139003
  Удостоверено време: 08.05.2019 15:36:22
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 12:36:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване процедура за вътрешен конкурентен избор на изпълнител на ОП с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти на безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил"

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:38:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100139255
  Удостоверено време: 08.05.2019 15:38:55
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 12:38:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация,Ценово предложение,Списък-Приложение 3,Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7, Проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:41:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100139445
  Удостоверено време: 08.05.2019 15:41:40
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 12:41:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/21.05.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 15:05:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101198950
  Удостоверено време: 22.05.2019 15:05:11
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 12:05:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 15:06:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101199026
  Удостоверено време: 22.05.2019 15:06:18
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 12:06:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение 2/22.05.2019г. - определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 15:36:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101201482
  Удостоверено време: 22.05.2019 15:36:30
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 12:36:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 14:31:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103304584
  Удостоверено време: 20.06.2019 14:31:22
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 11:31:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверения за задължения по чл.87, ал. 6 от ДОПК, Удостоверение от ИА ГИТ, свидетелства за съдимост

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 14:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103304850
  Удостоверено време: 20.06.2019 14:34:06
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 11:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори