Център за спешна медицинска помощ - град Кюстендил

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за базналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2017-01-31 13:44:30Последна промяна: 2017-02-02 09:47:31
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 13:44:30
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 13:44:30
 • Списък

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 13:44:30
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 13:44:30
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:33:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067133248
  Удостоверено време: 17.02.2017 10:33:29
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 08:33:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:34:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067133310
  Удостоверено време: 17.02.2017 10:34:12
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 08:34:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №1/16,02,2017г. за избор на Изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:34:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067133353
  Удостоверено време: 17.02.2017 10:34:48
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 08:34:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кюстендил.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 10:04:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068505658
  Удостоверено време: 23.03.2017 10:04:43
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 08:04:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 16:11:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068752735
  Удостоверено време: 29.03.2017 16:11:19
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 13:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - АОп.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-31 14:32:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068834849
  Удостоверено време: 31.03.2017 14:32:24
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2017 11:32:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 към договора.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 15:40:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074289869
  Удостоверено време: 25.09.2017 15:40:25
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 12:40:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 15:40:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074289883
  Удостоверено време: 25.09.2017 15:40:45
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 12:40:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №4 към договора.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 15:40:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074289887
  Удостоверено време: 25.09.2017 15:40:56
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 12:40:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договора.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 15:41:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074289898
  Удостоверено време: 25.09.2017 15:41:18
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 12:41:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори