Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на ЦСМП Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2019-04-19 09:05:15Последна промяна: 2019-04-19 09:05:03
Документи
 • Заповед за провеждане на пазарно проучване чрез покани за ценова оферта за мед.консумативи и превързочни материали

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 09:09:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098943230
  Удостоверено време: 19.04.2019 09:09:23
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 06:09:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до фирми, доставчици на мед.консумативи

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 09:11:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098943371
  Удостоверено време: 19.04.2019 09:11:43
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 06:11:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника - Приложение №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 09:13:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098943469
  Удостоверено време: 19.04.2019 09:13:08
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 06:13:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 09:14:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098943563
  Удостоверено време: 19.04.2019 09:14:19
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 06:14:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване срока за получаване на ценова оферта за мед.консумативи и превързочни материали

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:18:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100137485
  Удостоверено време: 08.05.2019 15:18:01
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 12:18:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до фирми, доставчици на мед.консумативи и превързочни материали

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 15:19:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100137629
  Удостоверено време: 08.05.2019 15:19:28
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 12:19:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 12:57:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100992464
  Удостоверено време: 17.05.2019 12:57:26
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 09:57:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобрено класиране, съгласно Доклад от 15.05.2019г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 14:54:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101144775
  Удостоверено време: 21.05.2019 14:54:41
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 11:54:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на медицински консумативи и превързочни материали

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 14:26:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101689310
  Удостоверено време: 29.05.2019 14:26:41
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 11:26:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 към Договор за доставка на медицински консумативи и превързочни материали/ценово предложение/

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 14:28:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101689478
  Удостоверено време: 29.05.2019 14:28:27
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 11:28:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверения - актуално, несъстоятелност и ликвидация, чл. 87, ал.6 от ДОПК, чл.58,ал.1,т.3 от ЗОП, свидетелство съдимост

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 14:36:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101690200
  Удостоверено време: 29.05.2019 14:36:38
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 11:36:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори