ЦСМП - Кюстендил

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2020 година

Дата и час на публикуване: 2020-03-10 16:40:44Последна промяна: 2020-03-10 16:40:29
ID номер: 9097035 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2020 година

Индивидуален номер на процедурата: 0006070
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 56000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 078550153
Документи