ЦСМП - Кюстендил

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар на нуждите на ЦСМП-Кюстендил и неговите филиали

Дата и час на публикуване: 2019-10-28 15:48:33
ID номер: 9093946 Статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар на нуждите на ЦСМП-Кюстендил и неговите филиали

Индивидуален номер на процедурата: 0005643
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 48500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-04 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 00359 078550153
Документи