ЦСМП - Кюстендил

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2019-09-19 17:08:04Последна промяна: 2019-09-20 11:49:39
ID номер: 9092685 Статус: възложена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП Кюстендил

Индивидуален номер на процедурата: 0005473
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 44000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-04 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 078550153
Документи