ЦСМП - Кюстендил

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП - Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:42:03
ID номер: 9081075 Статус: възложена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП - Кюстендил

Индивидуален номер на процедурата: 0004170
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 44000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-03 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Даниела Крумова Трайкова
 • Телефон/и за контакт: 078/550 153; 0888525661
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - ваучери за храна

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:38:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090951690
  Удостоверено време: 21.09.2018 13:38:59
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 10:38:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:39:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090951708
  Удостоверено време: 21.09.2018 13:39:30
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 10:39:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура, чрез събиране на оферти с обява, на основание чл.187, във връзка с чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП - Кюстендил

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:39:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090951731
  Удостоверено време: 21.09.2018 13:39:58
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 10:39:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи - Приложения №1,№2,№3,№5,№6,№7 и №8

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:41:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090951764
  Удостоверено време: 21.09.2018 13:41:01
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 10:41:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за ваучери за храна

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 13:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090951785
  Удостоверено време: 21.09.2018 13:41:36
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 10:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикумаве в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на срока - № ID9081504

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 10:53:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091250553
  Удостоверено време: 04.10.2018 10:53:04
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 07:53:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от 04.10.2018г. на Комисията по обществена поръчка с ID 9081075

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 10:53:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091250571
  Удостоверено време: 04.10.2018 10:53:12
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 07:53:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 - за избор на изпълнител за ОП с предмет "Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП-Кюстендил"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-10 11:21:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091442261
  Удостоверено време: 10.10.2018 11:21:11
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2018 08:21:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта - Приложение 2

  Вид на документа: Оферта за участие от кандидат
  Дата и час на публикуване: 2018-10-10 11:28:48
  Дата и час на промяна: 2019-07-23 11:27:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105473906
  Удостоверено време: 23.07.2019 11:27:04
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2019 08:27:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 15:47:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092161895
  Удостоверено време: 01.11.2018 15:47:14
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 13:47:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори