ЦСМП - Хасково

Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група М “Мусколно-скелетна система” за нуждите на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:56:27Последна промяна: 2021-04-27 13:56:22
Документи
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:01:10
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:38:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414317
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:38:41
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:38:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:02:22
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:39:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414339
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:39:05
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:39:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:02:39
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:42:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414623
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:42:06
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:42:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:02:54
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:42:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414668
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:42:51
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:42:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:03:10
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:43:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414705
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:43:23
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:43:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:04:53
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:43:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414724
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:43:39
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:43:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:05:11
  Дата и час на промяна: 2021-04-27 15:43:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148414737
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:43:56
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:43:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:05:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148411388
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:05:41
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори