ЦСМП - Хасково

Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група А “Храносмилателна система и метаболизъм” за нуждите на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:08:22
Документи
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:16:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402330
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:16:25
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:16:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:16:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402332
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:16:28
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:16:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:16:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402355
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:16:44
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:16:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:17:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402383
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:17:00
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:17:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:17:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402404
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:17:17
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:17:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:17:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402418
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:17:38
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:17:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:17:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402438
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:17:54
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:17:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:18:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402453
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:18:10
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:18:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:18:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402467
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:18:26
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:18:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 13:19:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148402538
  Удостоверено време: 27.04.2021 13:19:48
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 10:19:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори