ЦСМП - Хасково

Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система” за нуждите на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2021-04-26 15:50:29
Документи
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:12:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148349997
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:12:25
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:12:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:12:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350022
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:12:44
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:12:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:12:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350038
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:12:57
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:12:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:13:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350056
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:13:13
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:13:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:13:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350083
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:13:32
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:13:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:13:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350096
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:13:48
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:13:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:14:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350164
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:14:41
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:14:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:14:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350165
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:14:44
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:14:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по рамково споразумение РД-11-151/19.03.21 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:15:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148350223
  Удостоверено време: 26.04.2021 16:15:49
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2021 13:15:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори