ЦСМП - Хасково

Доставка на лекарствени продукти Tramadol по Обособена позиция №2 на Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:27:58
Документи
 • Покана до определени лица за доставка на лекарствени продукти Tramadol по Обособена позиция №2 на Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Хасково

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132854003
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:29:18
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:28:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134043014
  Удостоверено време: 09.10.2020 12:28:13
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 09:28:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:28:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134043390
  Удостоверено време: 09.10.2020 12:28:48
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 09:28:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-20 13:46:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134798232
  Удостоверено време: 20.10.2020 13:46:49
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2020 10:46:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори