ЦСМП - Хасково

„Доставка на лекарствен продукт Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Хасково“

Дата и час на публикуване: 2020-09-17 12:11:07Последна промяна: 2020-09-17 12:10:56
Документи
 • Покана до определени лица за „Доставка на лекарствен продукт Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Хасково“

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 12:13:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132847378
  Удостоверено време: 17.09.2020 12:13:49
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 09:13:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 13:49:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132851782
  Удостоверено време: 17.09.2020 13:49:49
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 10:49:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134042098
  Удостоверено време: 09.10.2020 12:26:42
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 09:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-20 13:44:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134798066
  Удостоверено време: 20.10.2020 13:44:23
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2020 10:44:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори