ЦСМП - Хасково

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО през 2022 година.

Дата и час на публикуване: 2021-11-29 13:59:45
АОП номер: 1096-2021-0002 Статус: отворена

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери

Индивидуален номер на процедурата: 0006993
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 220000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антония Тонева
  • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи