Център за спешна медицинска помощ - град Хасково

Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:09:45
АОП номер: 01096-2019-0004 Статус: отворена

Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Хасково

Индивидуален номер на процедурата: 0005648
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 185000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:11:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111398992
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:11:50
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:11:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:12:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111399088
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:12:54
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:12:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие и приложения за обществена поръчка с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111399505
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:19:38
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:19:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори