Център за спешна медицинска помощ - град Хасково

Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:09:45
АОП номер: 01096-2019-0004 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Хасково

Индивидуален номер на процедурата: 0005648
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 185000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:11:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111398992
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:11:50
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:11:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:12:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111399088
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:12:54
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:12:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие и приложения за обществена поръчка с предмет:“ Доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111399505
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:19:38
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:19:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 13:01:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113400693
  Удостоверено време: 02.12.2019 13:01:14
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 11:01:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 13:03:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113400813
  Удостоверено време: 02.12.2019 13:03:10
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 11:03:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 13:04:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113400932
  Удостоверено време: 02.12.2019 13:04:29
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 11:04:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за доставка на лекарствени продукти 2020-2021 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 12:49:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115100030
  Удостоверено време: 27.12.2019 12:49:31
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 10:49:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти за 2020-2021 г. със "Софарма трейдинг" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 13:07:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115101265
  Удостоверено време: 27.12.2019 13:07:17
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 11:07:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за медицински изделия

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 14:08:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116094545
  Удостоверено време: 15.01.2020 14:08:28
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 12:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с "Истлинк България" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 14:21:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116095438
  Удостоверено време: 15.01.2020 14:21:22
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 12:21:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори