Център за спешна медицинска помощ - град Хасково

Поддръжка,текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2018-11-20 12:38:13Последна промяна: 2018-11-20 12:37:56
АОП номер: 01096-2018-0004 Статус: възложена

Поддръжка,текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП-Хасково,както и свързаните с тях дейности по предоставяне на услугата "пътна помощ по пътищата" и "периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства"

Индивидуален номер на процедурата: 0004375
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-13 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи