ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Доставка на природен газ за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-10-18 10:27:22
АОП номер: Т167203 Статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на "ЦПЗ Враца" ЕООД за срок от 1 една година за нуждите на лечебното заведение. Процедурата за възлагане на обществената поръчка, чрез договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3, б.в от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0006970
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-10-28 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
 • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи
 • решение за доставка на природен газ

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-18 10:27:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163651723
  Удостоверено време: 18.10.2021 10:27:27
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2021 07:27:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за доставка на природен газ

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-10-18 10:27:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163651725
  Удостоверено време: 18.10.2021 10:27:30
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2021 07:27:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заповед комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2021-10-29 15:54:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164649239
  Удостоверено време: 29.10.2021 15:54:51
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 12:54:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-29 15:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164649377
  Удостоверено време: 29.10.2021 15:56:21
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 12:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-29 15:57:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164649483
  Удостоверено време: 29.10.2021 15:57:15
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 12:57:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на природен газ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-20 14:44:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166718842
  Удостоверено време: 20.11.2021 14:44:51
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2021 12:44:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-11-20 14:45:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166718848
  Удостоверено време: 20.11.2021 14:45:12
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2021 12:45:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори