ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве- Враца" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-02-24 16:52:42Последна промяна: 2016-05-14 09:17:26
АОП номер: 00686-2016-0003 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве- Враца" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000541
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-06 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надя Емилова Иванова
 • Телефон/и за контакт: +359887422440
Документи
 • Решение №1/24.02.2016

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:24:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778606
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:24:17
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за Обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ Враца ЕООД

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:24:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778637
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:24:51
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:24:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778638
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:00
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778640
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:07
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларации

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778643
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:11
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778646
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:16
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:26:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778671
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:26:40
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:26:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 12:32:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046099186
  Удостоверено време: 11.04.2016 12:32:43
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 09:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от заседание на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 15:43:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046106757
  Удостоверено време: 11.04.2016 15:43:29
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 12:43:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 15:44:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046106841
  Удостоверено време: 11.04.2016 15:44:45
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 12:44:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 12:21:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046380011
  Удостоверено време: 20.04.2016 12:21:17
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2016 09:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за жребии

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 12:22:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046380061
  Удостоверено време: 20.04.2016 12:22:25
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2016 09:22:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 11:51:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046522916
  Удостоверено време: 25.04.2016 11:51:29
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 08:51:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица-класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 11:56:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046523040
  Удостоверено време: 25.04.2016 11:56:07
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 08:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 12:01:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046523242
  Удостоверено време: 25.04.2016 12:01:56
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 09:01:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-14 09:01:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047075466
  Удостоверено време: 14.05.2016 09:01:15
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2016 06:01:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Търговка Лига

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 13:43:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047220936
  Удостоверено време: 18.05.2016 13:43:28
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2016 10:43:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "Софарма"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 14:27:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047301445
  Удостоверено време: 20.05.2016 14:27:03
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 11:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор със Софарма

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 14:29:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047301575
  Удостоверено време: 20.05.2016 14:29:39
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 11:29:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 16:25:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047907357
  Удостоверено време: 07.06.2016 16:25:53
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 13:25:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори