ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Доставка на готова болнична храна за стационарни пациенти и дежурен персонал при ЦПЗ Враца ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-03-21 15:53:57Последна промяна: 2015-03-21 16:52:31
АОП номер: 00686-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на готова болнична храна за стационарни пациенти и дежурен персонал при ЦПЗ Враца ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000020
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 107000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-15 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение 3 - 19/03/2015

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 16:51:25
 • Обявление изх. номер 148 - 19 /03/2015

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 16:51:27
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 16:51:29
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:13:06
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:13:10
 • Писмо да участник в процедурата за писмена обосновка на ценова оферта по позиция №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:13:13
 • Писмена обосновка на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 11:45:34
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 11:46:09
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-25 13:56:01
 • Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №2Доставка на храна за дежурен персонал при ЦПЗ Враца ЕООД

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-12 09:31:20
 • Договор храна стационарни пациенти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 08:31:55
 • Договор храна дежурен персонал

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 08:32:00
 • Приложение към договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 08:32:06
 • Приложение към договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 08:32:10
 • Плащане по договор за 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:47:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046101926
  Удостоверено време: 11.04.2016 13:47:38
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 10:47:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори