Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група D "Дерматологични средства" и H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД по рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:52:30Последна промяна: 2021-09-01 10:52:25
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:48:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296766
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:48:10
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:48:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:48:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296769
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:48:12
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:48:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:48:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296776
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:48:15
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:48:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:48:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296781
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:48:17
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:48:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624322
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:15:22
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:15:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624328
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:15:25
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:15:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:15:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624338
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:15:28
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:15:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:15:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624344
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:15:30
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:15:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165862062
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:22:53
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:22:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165862069
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:22:55
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:22:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165862071
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:22:58
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-01-12 13:26:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171709764
  Удостоверено време: 12.01.2022 13:26:44
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2022 11:26:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-09 13:20:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174367593
  Удостоверено време: 09.02.2022 13:20:43
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2022 11:20:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори