Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група D "Дерматологични средства" и H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД по рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:52:30Последна промяна: 2021-09-01 10:52:25
Документи