Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на платове и вата за нуждите на ЦПЗ - Русе ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-11-06 11:00:37
ID номер: 9094301 Статус: възложена

Периодична доставка по заявка на платове и вата за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД. Платовете са предназначени за изработване на спално бельо, олекотени завивки, пижами, покривки и др. Срок на доставка – до 10 /десет/ работни дни от получаване на заявка. Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005682
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 68836.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-26 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валери Василев
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи