Център за психично здраве Русе ЕООД

Периодична доставка на материали за производство на спално бельо

Дата и час на публикуване: 2017-09-21 12:36:03Последна промяна: 2017-09-21 12:35:51
ID номер: 9068537 Статус: възложена

Периодични доставки на материали за производство на спално бельо, съобразно потребностите на възложителя и финансовия му ресурс за заплащането им.

Индивидуален номер на процедурата: 0002921
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1926000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-28 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николета Калицова
  • Телефон/и за контакт: 0884686846
Документи