Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за 2017г. - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-07-10 11:43:27Последна промяна: 2017-07-10 11:43:18
АОП номер: 2017-00849-002 Статус: възложена

Периодични доставки на лекарствени продукти по предварителни заявки за нуждите на стационарните пациенти на ЦПЗ-Русе ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002592
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 173664.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-31 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николета Калицова
 • Телефон/и за контакт: 0884686846
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 11:43:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072260216
  Удостоверено време: 10.07.2017 11:43:00
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 08:43:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 11:43:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072260231
  Удостоверено време: 10.07.2017 11:43:04
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 08:43:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 11:43:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072260238
  Удостоверено време: 10.07.2017 11:43:08
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 08:43:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Други документи за попълване от участниците

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 11:43:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072260249
  Удостоверено време: 10.07.2017 11:43:12
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 08:43:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на техническо предложение и ценово предложение включени в ПЛС формат Excel

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 15:36:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072271594
  Удостоверено време: 10.07.2017 15:36:32
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 12:36:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на техническо предложение и ценово предложение извън ПЛС формат Excel

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 15:37:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072271633
  Удостоверено време: 10.07.2017 15:37:18
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 12:37:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073608979
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:10
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073608981
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:15
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 към Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073608988
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:18
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 към Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073608993
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:22
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 към Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073608999
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:26
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073609002
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:29
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073609011
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:33
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 към Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073609014
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:39
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073609019
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:44
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073609026
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:47:50
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение 2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 09:34:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073943470
  Удостоверено време: 11.09.2017 09:34:12
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 06:34:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление - възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 15:39:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075144792
  Удостоверено време: 30.10.2017 15:39:36
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 13:39:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №1 - Медофарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 15:57:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075145431
  Удостоверено време: 30.10.2017 15:57:28
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 13:57:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №2 - Търговска Лига НАЦ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 15:56:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075145406
  Удостоверено време: 30.10.2017 15:56:42
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 13:56:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3 - Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 15:57:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075145434
  Удостоверено време: 30.10.2017 15:57:37
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 13:57:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4 Фьоникс Фарма ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 15:57:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075145442
  Удостоверено време: 30.10.2017 15:57:44
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 13:57:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори