Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00Последна промяна: 2017-10-24 15:40:44
ID номер: 9040307 Статус: затворена

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0003012
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 26596.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200, 09132000, 09210000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-09 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00
 • Приложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00
 • Списък с подадените оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00