Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00Последна промяна: 2017-10-24 15:35:28
ID номер: 9040722 Статус: възложена

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0003011
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 26596.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200, 09132000, 09210000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-24 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Приложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-27 15:31:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-12 15:28:28
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 15:29:05
 • Информация за извършени плащания през месец август 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:29:52
 • Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 15:30:59
 • Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:31:00
 • Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 15:32:08
 • Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 15:32:47
 • Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-19 15:33:22
 • Информация за извършени плащания през месец март 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 15:33:55
 • Информация за извършени плащания през месец април 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:34:28
 • Информация за върнати гаранции за добро изпълнение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 15:35:00