Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ РУСЕ ЕООД за 2015г. - 2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00Последна промяна: 2017-10-24 15:18:30
ID номер: 9040983 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ РУСЕ ЕООД за 2015г. - 2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003010
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 643971.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-30 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
 • Приложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 15:10:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 15:11:47
 • Приложения към протокол №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 15:11:47
 • Договор - Търговска лига НАЦ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-15 15:13:09
 • Договор - Фаркол АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-15 15:13:09
 • Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-17 15:14:16
 • Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 15:14:50
 • Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:15:37
 • Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 15:16:11
 • Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 15:17:01
 • Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 15:17:39
 • Информация за извършени плащания през месец април 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:18:15
 • Информация за върнати гаранции за добро изпълнение по договори

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:59:59